Algemene Ledenvergadering 2022

Beste secretaris,
Bij deze wordt uw vereniging uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de PODB.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 20 mei 2022 en vangt aan om 20:00.
Let goed op de locatie! De vergadering vindt plaats in ’t Kerkhuus, Canadastraat 2 in Heino. De toegang is tegenwoordig aan de andere kant van het gebouw!
Bijgevoegd vindt u de stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van aanstaande 20 mei.U kunt als vereniging nog voorstellen indienen, mits dit op korte termijn gebeurt.
Uiteraard verwachten wij dat er van elke vereniging vertegenwoordiging aanwezig is op de ALV. In het onverhoopte geval dat dat niet lukt, dient er te worden afgemeld bij de secretaris van de PODB. Verenigingen die zonder bericht niet verschijnen op de vergadering zullen een boete van € 25 ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Bert Aalberts (sec. PODB)

Uitnodiging voor de ALV 20-05-2022
Agenda
Bijlage 1 Notulen ALV 25-09-2020
Bijlage 1 Notulen Voorzittersoverleg 10-09-2021
Bijlage 2 Jaarverslag PODB 2021
Bijlage 3 Voorstellen vanuit het PODB bestuur

 

 

 

Externe links:

Actueel
Verslag van het Anton Jurg Toernooi

Lees verder


De PODB Damdagen in 2021-2022

Lees verder


Dammen in Overijssel komend seizoen?

Lees verder


Overig nieuws
Fragmenten Provinciale Clubcompetitie 2e ronde

DamZ DamSets

PODB Cup 2018

Prachtige combinatie op bezet veld

Jeugd in Overijssel

Het mooie van dammen I